Novinky

Uvedení nového faráře velkopavlovické farnosti

03.08.2015 11:43
V neděli 2. srpna 2015 byl při mši svaté uveden do služby nový duchovní správce naší farnosti P. PaeDr. Marek Slatinský. Otec Marek se narodil před 38 lety v Třebíči. Po studiu na Biskupském...

Loučení s otcem Markem

29.07.2015 18:47
Posledním červencovým dnem roku 2015 končí ve své funkci duchovního správce ve Velkých Pavlovicích otec ThLic. Marek Kardaczyńsky. Ten zde působil od srpna 2011. V neděli 26. července...

Pozvánka na nedělní bohoslužbu

03.07.2015 12:09
Dne 5. července slavíme státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. K této příležitosti si pro své posluchače připravil chrámový sbor Laudamus staroslověnskou mši. Přijměte tedy...

Slavnost Těla a krve Páně ve Velkých Pavlovicích

10.06.2015 19:14
Slavnost Těla a krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v...

Noc kostelů

09.06.2015 20:59
Dne 29. května 2015 proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích Noc kostelů. Tato mezinárodní akce otvírá brány kostelů pro širokou veřejnost a nezávazně se snaží...

Jaké to bylo v Těšanech?

19.05.2015 12:57
V pátek 15. května jsme se opět v podvečerních hodinách začali sjíždět na faru do Těšan. Dětí bylo letos přihlášeno 22, takže jsme byli ve značně menším počtu, než v minulých...