Betlémské světlo 2010

15.12.2010 18:49

Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezou skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“ přátelům, známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo.

V sobotu 11. 12. 2010 ve Vídni převzala delegace brněnských skautů Betlémské světlo při slavnostní ekumenické bohoslužbě a čtyři zástupci této delegace jej přivezli vlakem EC 74 Franz Schubert do naší republiky na brněnské hlavní nádraží v 18.33 hodin. Ostatní členové delegace přijeli s Betlémským světlem do Brna autobusem.

V neděli 12. 12. 2010 bylo při mši svaté v 9.00 hod. předáno skauty v katedrále na Petrově Betlémské světlo otci biskupovi.

Rozvoz Betlémského světla vlaky po republice proběhne v sobotu 18. prosince 2010. Letošní téma pro rozvoz Betlémského světla je citát z Matoušova evangelia: „Vy jste světlo světa“ (Mt 5, 14).

Zpět