Čtení o nedělích a svátcích (10.11.2013 – 26.1. 2014)

29.10.2013 18:50

10. listopadu

1. čtení: Hanka Veverková

32. neděle v mezidobí

2. čtení: Pavel Julinek

17. listopadu

1. čtení: Pavel Hanzálek

33. neděle v mezidobí

2. čtení: Petr Hanzálek

24. listopadu

1. čtení: Lidmila Kostrhunová

Slavnost Ježíše Krista Krále

2. čtení: Milan Bálka

1. prosince

1. čtení: Pavla Míchalová

1. neděle adventní

2. čtení: Vlastimil Loveček

8. prosince

1. čtení: Veronika Prokešová

2. neděle adventní

2. čtení: Martin Prokeš

15. prosince

1. čtení: Zdeňka Bálková

3. neděle adventní

2. čtení: Stanislav Kostrhun

22. prosince

1. čtení: Kamila Hanzálková

4. neděle adventní

2. čtení: Helena Gajdošíková

24. prosince

1. čtení: Jan Míchal ml.

Štědrý den, úterý

2. čtení: Václav Veverka

25. prosince

1. čtení: Marcela Veverková

Boží hod vánoční

2. čtení: Vladimír Veverka

29. prosince

1. čtení: Petr Mikulica

Sv. Rodina, neděle

2. čtení: Monika Valová

5. ledna

1. čtení: Anděla Ulicová

2. neděle po Narození Páně

2. čtení: Josef Prát

12. ledna

1. čtení: Štěpánka Veverková

Křest Páně, neděle

2. čtení: Lukáš Melichar

19. ledna

1. čtení: Marie Banková

2. neděle v mezidobí

2. čtení: Michal Grůza

26. ledna

1. čtení: Ondřej Míchal

3. neděle v mezidobí

2. čtení: Oldřich Vymazal ml.

 

Zpět