DOMOVINKA PANNY MARIE NĚMČIČKY

27.06.2010 15:11

(§ 44 odlehčovací služby, zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Na podzim loňského roku byl zahájen provoz v Domovince Panny Marie v Němčičkách. Domovinka (dále jen DPM) se nachází v prostorách nově zrekonstruované fary. Poskytovatelem  sociální služby (§44 odlehčovací služby, Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) je Oblastní charita Břeclav, která je jednou z deseti Oblastních charit, které spadají pod Diecézní charitu Brno.
DPM má sociální zařízení, kuchyňku s jídelnou, společenskou místnost, kancelář pro pečovatelky a dva pokoje (po čtyřech lůžkách) kde si mohou klienti, kdykoliv odpočinout. Forma poskytované sociální služby je ambulantní, nabízí denní pobyt pro seniory a osoby se sníženou soběstačností s důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Hlavní náplní naší práce je pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, aktivizační činnost, činnosti k podpoře sociálního začlenění, činnosti k udržení a rozvoje osobních schopností a dovedností. K dnešnímu dni dochází do DPM tři klienti. Když jsme nedávno přijímali paní, měla velkou obavu jak se jí zde bude líbit a co vlastně tady bude dělat. Ale paní, která je zde od ledna jí říká: "Mařenko, čím déle tu budeš, tím víc se ti tu bude líbit" a to mě opravdu zahřálo u srdce.
Setkala jsem se i s názorem, že si to starší občané mohou brát jako odstrčení, že je doma nechtějí, ale můj názor je opačný. Myslím si že, setkávání se svými vrstevníky je pro ně velice přínosné, neboť si často doma nemají s kým popovídat, zvlášť v dnešní uspěchané době.
Po příchodu do DPM klienti posnídají, podáme jim léky. Kdykoliv se zde mohou vykoupat, vypereme jim prádlo, mohou si objednat pedikérku, kadeřnici, na požádání je navštíví i lékař. Po obědě si klienti mohou odpočinout, každý zde má své místečko. Ti, kteří odpočívat nechtějí  mohou luštit křížovky, číst časopisy, dívat se na televizi, poslouchat rádio při kterém si často zazpívají nejednu hezkou písničku, mohou hrát společenské hry. „Divili byste se, jakou mají klienti radost, když mě porazí při Člověče nezlob se“.
Při pracovních aktivitách vytváříme různé obrázky ubrouskovou technikou, která se dá použít i na květináče a sklenice, zkrátka o zábavu zde není nouze.
Dalším důležitým bodem jejich dne je návrat domů, mnozí klienti mají doma slepičky, pejsky a kočičky o které se rádi starají. Klienty si odváží rodinní příslušníci nebo tuto službu nabízíme i my.
V naší obci je již patnáct let poskytována Charitní pečovatelská služba (§ 40 pečovatelská služba, Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách). Tato sociální služba je poskytována formou terénní, tedy docházíme do domácností (přirozeného sociálního prostředí). Tuto službu lze poskytovat i v okolních vesnicích. Základní činností je pomoc při osobní hygieně, nákupy, donáška léků, nutné pochůzky, úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, dovoz obědů, podání jídla, odvoz k lékaři, dohled a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pomoc je poskytována seniorům, zdravotně znevýhodněným a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem obou služeb je zabezpečit důstojné podmínky pro život ve stáří a přitom udržet co největší možnou míru samostatnosti klienta. Způsob péče podporuje aktivní život a to na vzdory zdravotním či jiným omezením.
Pečovatel by měl být člověk, který se umí vcítit do situace a podle ní jednat, rozdělit se, alespoň o trochu hmotné pomoci, ale i lásky, pochopení a sounáležitosti.
Všichni si jistě uvědomujeme, jak je dobře, že zastupitelé obce Němčičky pro obě sociální služby vytvořili podmínky na svém území, nejen zajištěním prostor (zázemí) pro poskytování sociálních služeb, ale i finančními dotacemi.

Andrea Čapková

 

Zpět