Farní exercicie 17. - 20. 2. 2010

19.01.2010 22:29

 

POPELEČNÍ

STŘEDA

17.2.

Horní Bojanovice

17.00

mše sv. s promluvou „O posledních věcech v životě člověka“

Velké Pavlovice

18.15

mše sv. s promluvou „O posledních věcech v životě člověka“

ČTVRTEK

18.2.

Velké Pavlovice

8.30

škola modlitby, svátost smíření do 12.00

18.15

mše sv. s promluvou „O eucharistii a manželství“, na závěr adorace

Němčičky

14.30

tichá adorace, svátost smíření

17.00

mše sv. s promluvou „O eucharistii a manželství“

PÁTEK

19.2.

Velké Pavlovice

8.30

škola modlitby, svátost smíření do 12.00

18.15

mše sv. s promluvou „Být světlem a solí“, hraje a zpívá místní schola

19.30

setkání pro mládež na faře

Horní Bojanovice

14.30

tichá adorace, svátost smíření

17.00

mše sv. s promluvou „Být světlem a solí“

SOBOTA

20.2.

Velké Pavlovice

8.30

škola modlitby, svátost smíření do 12.00

14.30

setkání pro děti na faře

15.30

beseda na volné téma pro mládež a dospělé na faře

17.30

Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci,

společné udělování svátosti pomazání nemocných

18.00

mše sv. s promluvou „Odpouštějte a bude vám odpuštěno“

 

 

 

Zítra se bude zase věřit!

 

Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst – „evangelium“.

Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém dnes žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti musí být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou sice schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale nejsou schopni tuto víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra již  věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je sám Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.

Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, tímto  pozvání na FARNÍ EXERCICIE, jenž mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně víry v Boha, které si možná sami čas od času kladete. Exercicie budou probíhat od 17. do 20. února. Exercicie povede P. Jiří Šindelář, redemptorista z kláštera sv. Klementa M. Hofbauera z Tasovic u Znojma. Těším se na setkání.

 

P. Jiří Šindelář, CSsR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět