FASÁDA KOSTELA - jednání z 28.04.2015

28.04.2015 17:03

Protokol o ústním jednání spojeném s ohledáním konaném ve Velkých Pavlovicích dne 28. dubna 2015 od 9:00 hodin

Předmět jednání: Oprava fasády věže kostela

Správní orgán: Městský úřad Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče Zástupce správního orgánu 


Jméno, příjmení: Stanislav Strbík

Přítomni:

 • PhDr. Vlasta Šrámková – NPÚ úop v Brně 
 • ThLic. Marek Kardaczyński – Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 
 • Ing. Pavel Procházka – Město Velké Pavlovice 
 • Ing. Radim Křivánek – Brněnské biskupství 
 • pan Vít Kučera – Stavební firma Plus, s. r. o., 
 • dodavatel prací pan Evžen Mohyla - Stavební firma Plus, s. r. o., 
 • dodavatel prací Mgr. Stanislav Strbík – MěÚ Hustopeče 

Dnešního dne proběhl kontrolní den na uvedené akci, byla provedena prohlídka stavby. 

Práce pokročily takto:

 • je postaveno lešení 
 • probíhá odstraňování degradovaných omítek 
 • probíhá zpracování stratigrafického průzkumu (je zadán) 

Bylo dohodnuto: 

 • nátěr žaluzií zvonového patra bude barevně přizpůsoben barevnosti hlavního vstupu 
 • kovové prvky – nátěr kovových prvků hodin v kovářské černi – nátěr kovových prvků oken se přizpůsobí barevně žaluziím 
 • římsy se nebudou vytahovat znovu, budou opraveny a v rámci možností se rehabilituje profilace 
 • omítky nad římsami se na severní a západní straně do výšky 30 cm hydrofobizují 
 • omítky zasažené řasou budou ošetřeny fungicidním prostředkem 
 • pan Hasík zpracuje návrh obnovy kamenných ostění vstupů – bude předložen k vydání závazného stanoviska. 
 • V průčelí u šambrány pravého okna nad vstupem na kůr bude doplněn klenák. Další kontrolní den bude v úterý 12. května 2015  v 9:00 hodin. 

 

Zapsal Strbík, dne 28.4.2015 

Zpět