Hromniční pouť matek do Šternberka

19.01.2010 08:14

 

Římskokatolická Farnost Němčičky zve na

Hromniční pouť matek do Šternberka

  Jedná se o tradiční pouť, kterou pořádá Hnutí modlitby matek, a na níž putují hlavně ženy z celé Moravy, ale i z Čech. Smyslem této pouti je především vyjádření vděčnosti Bohu za dar mateřství, modlitba matek za jejich děti, a také povzbuzení matek skrze společné slavení eucharistie a odpolední duchovní slovo. Loňské pouti se zúčastnilo přes 600 matek. Vzhledem k probíhající rekonstrukci interiéru kostela Zvěstování P. Marie proběhne celá letošní Hromniční pouť v prostorách kulturního domu.

 SOBOTA  6. ÚNORA 2010

Odjezd: v 7.00   Cena: 200 Kč

 

 

Program:

 

  9.30   Modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření

 10.00   Mše svatá

            Při mši svaté bude sbírka na opravu varhan a lavic.

 12.00   Společný oběd

 13.00   Duchovní program a beseda s pozvaným hostem

 15.00   Závěrečné požehnání

 

Zpět