Kalendárium farnosti

06.08.2017 16:32

18. června 2017 * v 10:00 hodin
Mše božítělovým procesím

26. června 2017 * 7:00-18:00 hodin
Adorační den farnosti

Během července a srpna budou nedělní bohoslužby posunuty na 10:00

2. července 2017 * v 11:00 hodin
V kostele - mše s hudebním doprovodem sboru Laudamus

23. července 2017 * po mši v 10:00 hodin
Před kostelem žehnání dopravních prostředků u příležitosti svátku sv. Kryštofa

Od 21. srpna do 25. srpna 2017 od 9:00 do 15:00 hodin
Na faře - prázdninová družina. (Ve čtvrtek se koná na faře v Němčičkách.)

Od 28. srpna do 31. srpna 2017 od 9:00 do 15:00 hodin
Na faře - prázdninová družina. (Ve čtvrtek se koná na faře v Němčičkách.)

10. září 2017 * od 15:00 hodin
Farní zahrada - Orelský Quadratlon s táborákem pro děti

17. září 2017 od 15:00 hodin
Žehnání opravených polních křížů

Zpět