Kalendárium Farnosti

16.12.2017 09:55

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

pátek 22. prosince * od 15:00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

MŠE V PŘEDVEČER IV. ADVENTNÍ NEDĚLE
sobota 23. prosince 2017 * v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

I. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
neděle 24. prosince 2017 * ve 24:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* štědrovečerní mše pro děti bude v 17:00 v kostele v Němčičkách

BOŽÍHODOVÁ BOHOSLUŽBA
 pondělí 25. prosince 2017 * v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOŠTĚPÁNSKÁ BOHOSLUŽBA
 úterý 26. prosince 2017 * v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ŽIVÝ BETLÉM
sobota 30. prosince 2017 * od 16:00 hodin
* Farní dvůr 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA
neděle 31. prosince 2017 * v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
pondělí 1. ledna 2018 * v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE S TŘÍKRÁLOVÝM ŽEHNÁNÍM
pátek 5. ledna 2018 * v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
sobota 6. ledna 2018 * v 18:00 hodin
vystoupí Chrámový sbor Laudamus s pěveckým sborem Šumavan z Klatov
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM HROMNIČNÍCH SVÍCÍ
pátek 2. února 2018 * v 18:30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE SE SVATOBLAŽEJSKÝM POŽEHNÁNÍM
sobota 3. února 2018 * v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE S UDÍLENÍM POPELCE
středa 14. února 2018 * v 18:30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zpět