Křížová cesta pro spěchající

05.03.2017 10:38

Pane, odpusť mi, že jsem neměl čas zúčastnit se křížové cesty Tvé i mých bližních.

 1. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem se, co je pravda, ale neměl jsem čas se nad tím zastavit a zamyslet.
 2. Vykročil jsi na křížovou cestu, Ježíši. Byl před tebou asi kilometr. S takovým břemenem to trvalo snad hodinu. Pro mne to bylo příliš. Spěchal jsem...
 3. Běžel jsem napřed. Kousek dál jsem se zastavil, ohlédl se, Ty jsi ležel na zemi. Nepomohl jsem Ti.
 4. Minul jsem na cestě Tvou matku. Ona též běžela, ale k Tobě, v opačném směru než já. Určitě jste se setkali, ale také ne na dlouho, popravčí rovněž pospíchali.
 5. Potkat jsem Šimona z Cyreny. Říkal, že spěchá domů, po práci. Ale pomohl Ti nést kříž. Kdybych věděl, že budeš potřebovat pomoci...
 6. Veronika též měla pro Tebe čas. Zůstal jsi u ní navždy - na roušce. Já si ani neumím představit Tvou tvář. Dej Pane, abych se setkal s Tvou tváří.
 7. Byl jsem už daleko, když jsi upadl znovu. Ani tehdy jsem Ti nepomohl vstát. Kolik takových slabých jsem už minul v životě...
 8. Jak jsem asi vypadal, když jsem spěchal a přitom minul v západní bráně města skupinu žen, které čekaly, na rozdíl ode mne, na Tebe.
 9. Tvůj třetí pád jsem pozoroval z Golgoty. Nepovstal jsi už vlastní silou. Ani já jsem neutíkal blíž, abych Ti pomohl. Tak těžko se člověk vrací...
 10. Teď jsi i Ty tam, kde já. Došel jsi, pomalu, těžko. Svlékají Tě. Ne, oni též pospíchají, proto strhují z Tebe šaty.
 11. Tady vidím, co znamená spěch. Aby se nezdržovali s přivazováním rukou a nohou, přibíjejí hřeby. To je rychlejší a jistější. Ježíši, odpusť mi můj životní spěch, jenž nejednou bližnímu způsobil tolik smutku, tolik bolesti, tolik ztráty.
 12. Je teprve třetí hodina odpoledne a slunce už zhaslo. Ještě nepadl soumrak a už svítí Večernice. Ještě jsi neskonal a zástupy se poplašeně rozutekly. Vyznávám spolu se setníkem: "Opravdu, tento byl Syn Boží!"
 13. Stálý spěch, dobíjejí ty, co byli ukřižováni s Tebou. Rychle vás snímají z kříže, neboť za hodinu začíná jejich svátek. Jak dlouho jsme schopni setrvat v lítosti?
 14. Na všechno jsi měl čas, Pane, s výjimkou setrvání ve smrti. Nyní ses ukázal rychlejší než ostatní. Již třetího dne jsi vstal z mrtvých. Díky Ježíši!!!

(https://www.fatym.com)

Zpět