Meditace

17.10.2010 20:46

Kdyby všichni Jidáši světa
stokrát tě zase zradili,
kdyby všichni katané světa
svou krutost na tobě brousili,
kdyby všichni Piláti světa
stokrát tě znovu křižovali,
ty vítězně překonáš zlobu,
pokaždé znovu vstaneš z hrobu.

Ať svět se vysmívá tvé kráse,
ty denně lidstvu nabízíš
lásku a mír na cestu k spáse,
s ní lehčeji se nese kříž.
Ty stále miluješ nás vřele,
ač jsme jen pytel prázdné pýchy.
Růže ran rdí se na Tvém těle
za naše slabosti a hříchy.

Jednou u nebeských bran,
Ježíši pokorný, tichý,
pro rudé růže svých ran
zapomeň na naše hříchy.

Marie Holková

 

 

Zpět