Modlitba před křížem

17.11.2010 19:50

Nejvyšší, slavný Bože,
osviť temnoty mého srdce
a dej mi, Pane,
pravou víru,
pevnou naději
a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý
a pravý příkaz.

 

sv. František z Assisi

 

 

 

Zpět