Nedělní mše svatá - rozloučení s P. Petrem Papouškem

19.07.2011 07:09

V neděli 24. července v 10.30 jste všichni srdečně zváni na mši svatou, při které se s námi rozloučí P. Mgr. Petr Papoušek, který od nás odchází a z pověření pana biskupa bude od 1.8.2011 administrátorem farností Deblín a Křoví.

 

P. Mgr. Petr Papoušek při mši svaté

 

V neděli 31. července v 10.30 bude sloužit mši svatou pan děkan  P.Mgr. Pavel Kafka, představí nového administrátora farnosti P. ThLic. Marka Kardaczynského, rodáka z Katowic.

 P. ThLic. Marek Kardaczynski vpravo

P. ThLic. Marek Kardaczynski vpravo

 

P. ThLic. Marek Kardaczynski

Zpět