Noc kostelů 1. 6. 2012

27.05.2012 14:22

Program:

17:55 18:00

 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů 2012  

18:00 19:00

Mše sv. zvláště pro děti, zpívá schola Boží děcka

19:00 19:15

Prohlídka kostela, otevření věže kostela pro veřejnost

19:15 20:00

Rozhovor s otcem P.ThLic. Markem Kardaczynskim

20:00 20:45

Hudební program 1. část
Vystoupí chrámový sbor Laudamus, žesťový kvartet Káemčé a řada sólistů - J. Míchal - varhany, E. Vomáčková - zpěv, H. Veverková - zpěv, Z. Bálková - příčná flétna, M. Veverková - varhany

20:45 21:00

Prohlídka kostela, poslední výstup na věž
možnost občerstvení

21:00 21:45

Hudební program 2. část
Vystoupí Presůzní sbor - mužáci, schola Boží děcka, chrámový sbor Laudamus, žesťový kvartet Káemčé a sólista S. Prachař - zpěv

21:45 22:00

Adorace a tiché rozjímání za doprovodu zpěvů z Taizé

22:00 22:00

Závěr Noci kostelů 2012

 

Zpět