Noc kostelů 24.5.2013

23.05.2013 09:22

Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2013

17:00 18:00

Otevření kostela

vystavení farní kroniky program pro děti před kostelem – hry, luštěnky, odměny, překvapení 

18:00 19:00

Dětská mše svatá

mši svatou bude doprovázet hrou a zpěvem Schola Boží děcka

19:00 19:30

Cyrilometodějská misie a Evropa

přednášet bude Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc.

19:30 20:00

O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje

Hraná scénka mládeže

20:00 21:45

Od staroslověnštiny po současnost

Duchovní hudba

21:45 22:00

Závěrečná adorace za zpěvu a modliteb z Taize

  • Po celou dobu konání akce bude možnost k nahlédnutí do farní kroniky.
  • Budou vystaveny výtvarné práce dětí navštěvující hodiny náboženství na téma: Jak vidím náš kostel.
  • V hudebním programu zazní skladby autorů: G.F. Händel, W.A. Mozart, D. Bortniansky, P.J. Vejvanovský a současných autorů  v podání souborů: Chrámový sbor Laudamus a mužácký Presúzní sbor, oba pod vedením Mgr. Jana Kosíka, Schola Boží děcka pod vedením Elišky Vomáčkové a žesťový kvartet KMČ.
  • Sólově vystoupí: Barbora Grůzová, posluchačka konzervatoře Brno – zpěv, Eliška Vomáčková, posluchačka konzervatoře P.J. Vejvanovského Kroměříž - zpěv, Zdeňka Bálková, ZUŠ Velké Pavlovice – příčná flétna, Zbyněk Bílek, absolvent JAMU Brno – trubka, Stanislav Prachař- zpěv.
  • Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc. (nar. r. 1952 v Kyjově) je česká historička zabývající se dějinami pozdní antiky a raného středověku. Působí jako docentka na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala množství knih a odborných studií, ve kterých se zabývala např. problematikou stěhování národů, historií Hunů, germánskými státy a sociálními problémy pozdní Římské říše. Je členkou České společnosti pro studium náboženství, redakční rady časopisu Malovaný kraj a také členkou Obce spisovatelů. Do Velkých Pavlovic přijede s tématem: Místo Velké Moravy v christianizaci Evropy. Christianizační působení Konstantina a Metoděje srovnáno s působením biskupa Vulfily a misionáře Ansgara.
  • Scénka pro společenství mládeže – Luděk Strašák – O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje, osoby a obsazení: Konstantin - Daniel Herzán, Metoděj – Antonín Střítecký, Michal III. – Pavel Šmíd, kněz - jeho rádce – Šimon Bedřich, poslové knížete Rastislava – Oldřich Vymazal a Jakub Malhocký, celníci – Matyáš Fůkal a Ondřej Bank, vypravěčky – Simona Hasilová a Lucie Kynická.

Všichni jste na letošní NOC KOSTELŮ srdečně zváni, přijďte!

Třeba jen nahlédnout do vnitř, třeba se i posadit,
zaposlouchat se do slov, hudby ale i ticha.
Při tom se rozhlížet a vnímat atmosféru,
kterou Vám může nabídnout jen kostel...

Zpět