Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

03.01.2011 22:22

V neděli 2. ledna 2011 odpoledne zaněl v kostele Nanebevzetí Panny Marie zpěv a hudba. Velkopavlovická farnost a Město Velké Pavlovice uspořádaly koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor a orchestr z velkomoravských Mikulčic a chrámový sbor Laudamus z Velkých Pavlovic pod vedením dirigenta Mgr. Jana Kosíka.

Žesťový sextet Express brass sestavený z pedagogů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži zahrál několik barokních skladeb a své vystoupení zakončil směsí koled z celého světa. Stěžejním bodem programu bylo provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Slavnostního koncertu se zúčastnil za velkopavlovickou farnost pan farář P.Mgr. Petr Papoušek, za obec Mikulčice pan starosta Josef Helešic a za Město Velké Pavlovice početné publikum přivítal místostarosta Ing. Zdeněk Karber. Celým pořadem provázela moderátorka paní Stanislava Bílková.

VIDEO ZDE

Zpět