Ohlášky: 1. – 14. 11. 2010

30.10.2010 14:07

Ve sbírce na misie se vybralo 13.750 Kč. Pán Bůh zaplať!

Plnomocné odpustky za duše v očistci můžete získat každý den.

Příležitost k svátosti smíření bude každý den po mši svaté. V pátek  a v sobotu od 17.30.

V pondělí 1. 11. je po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově.

V pátek 5. 11. je příležitost k tiché adoraci od 15.00 do 18.00. Dopoledne od 9.00 budu navštěvovat nemocné.

V neděli 7. 11. bude v 10.30 při mši svaté představení dětí před 1. sv. přijímáním.

V neděli 7. 11. bude pravidelná sbírka na opravu střechy kostela. Ještě nám chybí 50 tisíc korun.

V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře na rok 2011 za 60 Kč.

V sakristii si můžete objednat mši svatou na příští rok 2011. Každou první neděli v měsíci bude společný úmysl.

Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. V 17.00 je nácvik schóly Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

Hledáme nové členy do chrámového sboru Laudámus, zvláště muže. Zkouška sboru je každou středu ve 19.45.

 

Přehled financování generální opravy střechy kostela:

Ministerstvo kultury                           170.000 Kč

Jihomoravský kraj                             130.000 Kč

Město Velké Pavlovice                       200.000 Kč

Římskokatolická farnost                  1.371.439 Kč

K 1. 11. 2010 nám ještě chybí       50.000 Kč

Zpět