Ohlášky: 10. 7. - 24. 7. 2011

10.07.2011 20:53

 

Minulou neděli se vybralo ve sbírce na opravu fasády kostela 16.685 Kč. Děkuji za všechny vaše dary.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili poutě do Mikulčic. Především Chrámovému sboru Laudámus, schóle Boží děcka, krojovaným a Městu Velké Pavlovice za dobře připravenou organizaci.

V neděli 10. července je v 14:30 primice Petra Baláta v Čejkovicích. Autobus odjíždí od kostela v 13:00. Cena 70Kč. Ještě jsou volná místa, přihlaste se!

Ve středu 13. července je pouť v Žarošicích. Organizaci má na starost vždy nějaká farnost. Tentokrát to jsme my. Prosím  o hojnou účast. Také krojované, kteří mají nést v původu sochu Panny Marie. Autobus odjíždí od kostela v 16.00. Cena 90Kč. Ještě jsou volná místa, přihlaste se!

V neděli 24. července se na mši svaté s Vámi rozloučím. Od 1.8. 2011 jsem byl poslán panem biskupem zpět na Vysočinu do farnosti Deblín a Křoví.

V neděli 31. července bude sloužit mši svatou pan děkan a představí nového administrátora farnosti P. ThLic. Marka Kardaczynski, rodáka z Katowic.

 

 

 

 

 

Zpět