Ohlášky: 11. 9. – 19. 9. 2010

12.09.2010 09:45

 

V neděli 5. září se ve sbírce vybralo 26.100 Kč a 33 Euro. 11.100 Kč bude věnováno na dluhy z papežské návštěvy v ČR. 15.000 dáme na opravu střechy kostela. Ještě jsem dostal od různých dárců 80.000 Kč. Ale ještě chybí 160 tisíc korun. Sbírky na první neděli v měsíci budou pokračovat.

V pondělí 13. září je měsíční pouť v Žarošicích. Odjezd autobusu je v 16.15 od kostela.

V úterý 28. září pojede farnost na pouť do Staré Boleslavi. Přihlásit se můžete v sakristii do 14. září. Ještě je hodně místa.

Výuka náboženství ve školním roce 2010/2011 začne v pondělí 4. října ve třídě 2. A.  

V sobotu 18. září v 11.00 chtějí přijmout svátost manželství Libor Gruml z Brna a Eva Veverková z Velkých Pavlovic.

V sobotu 25. září v 11.00 chtějí přijmout svátost manželství Lukáš Kostrhun a Blanka Zusková, oba z Velkých Pavlovic.

 

Přehled financování generální opravy střechy kostela:

Ministerstvo kultury                              170.000 Kč

Jihomoravský kraj                                130.000 Kč

Město Velké Pavlovice                          200.000 Kč

Římskokatolická farnost                     1.259.889 Kč

Rozpočet II. etapy opravy                - 1.921.439 Kč

__________________________________________                                                  

K 12. 9. 2010 nám ještě chybí       161.550 Kč

Zpět