Ohlášky: 12.6. - 26.6. 2011

11.06.2011 18:21

 

V pravidelné měsíční sbírce bylo vybráno 20.600 Kč. Sbírka byla předána P. Josefovi Kohoutkovi do Brodu nad Dyjí na opravu střechy kostela.

V pondělí 13. června na pouť do Žarošic odjíždí autobus v 16.15 od kostela.

Ve čtvrtek 16. června bude ve 20.00 společenství rodin při společné adoraci v kostele v Němčičkách.

V pátek 17. června je v 17.00 nácvik dětí před prvním svatým přijímáním. Poté přistoupí poprvé ke svátosti smíření. Po mši svaté bude příležitost ke svátosti smíření pro rodiče, kmotry a příbuzné. Také v sobotu před i po mši svaté.

V sobotu 18. června ve 12.30 přijmou svátost manželství Jiří Novosad a Veronika Tůmová, oba z Brna.

V neděli 19. června v 10.30 přistoupí k 1. svatému příjímání 4 děvčata a 4 chlapci. Modlete se za ně!

V pátek 24. června bude poslední mše svatá v tomto školním roce zvláště pro děti. Přijďte všichni!

V sobotu 25. června v 9.00 v Brně přijmou kněžské svěcení Petr Balát z Čejkovi a Ing. arch. Jiří Jeniš z Újezdu u Brna.

V neděli 26. června v 10.00 oslavíme Boží Tělo průvodem po městě ke dvěma oltářům. Prosím krojované a družičky. Je to adorační den farnosti. Od 12.00 do 20.00 bude příležitost k tiché adoraci. Prosím zapište se!

Zpět