Ohlášky: 13. 2. - 6. 3. 2011

21.02.2011 09:27

V pravidelné měsíční sbírce na opravu varhan se vybralo 21.435 Kč. Velice si vážím každého vašeho daru. Takto budeme moci pokračovat v opravách. 

V úterý 15. února bude ve 20.00 na faře v Němčičkách společenství mladých rodin.

V neděli 27. února bude sbírka Svatopetrský haléř.

V neděli 27. února v 18.00 v kostele v Hustopečích bude mít premiéru divadelní hra s názvem „Zraněný Pastýř". V hlavní roli P. Petr Beneš, farář z Brna – Židenic.

V pátek 4. března ve 20.00 se uskuteční 1. Děkanátní ples v Hustopečích ve Farním sálu pod kostelem. Hraje hudební skupina Živel. Vstupenky pouze v předprodeji, tel:608723134.

V pátek 4. března bude příležitost k tiché adoraci od 15.00 do 18.00. Přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté společná adorace prvního pátku.

Každý první pátek v měsíci od 9.00 navštěvuji nemocné.

Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. V 17.00 je nácvik schóly Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

V neděli 6. března ve 14.30 bude Dětský maškarní karneval v Hustopečích. Vstupné dobrovolné.

Ve středu 9. března bude Popeleční středa. Postní obnovu povede P. Pavel Bublan, děkan z Moravského Krůmlova.

Zpět