Ohlášky 14.3. - 28.3. 2010

15.03.2010 06:36

Ve sbírce na opravu střechy kostela se vybralo 32.850 Kč. Vážím si každého daru. Bez vaší pomoci se neobejdeme.

Ve středu 17. 3. ve 20 hodin je společenství rodin na nově opravené faře v Němčičkách.

V sobotu 20. 3. od 16 do 18 hodin bude příležitost k svátosti smíření před velikonocemi.

Dne 25. a 26. března budu obcházet nemocné a seniory před velikonocemi. Můžete je nahlásit v sakristii.

Farnost Hustopeče vás srdečně zve na přednášky na téma: Zpověď včera, dnes a zítra. Vždy ve středu v 19.00 v kostele. Termíny setkání: 10., 17., 24., 31. března 2010.

V sobotu 17. dubna připravuje komunita Emannuel setkání vdov na faře.

V sobotu 24. dubna bude Pouť dětí a mládeže do Olomouce.

V neděli 25. dubna přijedou do naší farnosti bohoslovci.

V sobotu 8. května bude Pouť farnosti na sv. Kopeček.

Na faře si můžete vybrat knihy z pozůstalosti P. Antonína.

Křížová cesta: pátek v 18.00, neděle v 10.00.Střídají se stavy: ženy, muži, rodiny, děti, mládež.

 

Zpět