Ohlášky: 15. 5. - 31. 5. 2011

07.05.2011 06:44

V Neděli 24. dubna se při mši svaté vybralo na opravu kostela 31.775 Kč.

V neděli  1. května se vybralo na opravy kostela 6.165 Kč.  V postní almužně se Charitě Břeclav odevzdalo 10.000 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

V pátek 13. května na pouť do Žarošic odjíždí autobus v 16.15 od kostela.

V pátek 13. května bude po mši svaté první setkání rodičů a dětí před prvním svatým přijímáním.

V sobotu 14. května bude Ministrantská pouť do Olomouce. Autobus odjíždí v 6.30 od kostela. Příspěvek na pouť je 50 Kč.

V neděli 15. května bude sbírka na bohoslovce.

V úterý 17. května bude ve 20 hodin na faře v Němčičkách společenství rodin.

V pátek 27. května bude v naší farnosti NOC KOSTELŮ.

V sobotu 4. června bude v kostele v Hustopečích První velká Děckanáda pro děti od 1. do 6. třídy.

Farnost Hustopeče pořádá letní pobyt pro děti od 1.- 8. třídy, od 14. do 20. srpna, cena 2.000 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 5. 2011.

Farnost Mikulov pořádá letní tábor pro děti od 6 do 15 let, od 10. do 16. července, cena 2.000 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 1. 6. 2011.

Zpět