Ohlášky: 17. 10. – 31. 10. 2010

16.10.2010 21:46

V neděli 24. října bude při mši svaté sbírka na misie.

Ve středu 20. října ve 20.00 je společenství rodin na faře v Horních Bojanovicích.

V pátek 22. října bude v 19.00 setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním. Mše svatá je v 18.00.

V sobotu 23. října bude v 11.00 křest jednoho dítěte.

V sobotu 30. října bude v 18.00 Svatohubertská mše svatá k poctě české myslivosti. Na lesnice budou troubit Trubači Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

V neděli 31. října bude v 10.30 při mši svaté představení dětí před 1. sv. přijímáním.

Každou neděli je v 10.00 modlitba růžence. Vedou různé stavy: ženy, muži, mládež, rodiny a děti.

Každou první neděli  v měsíci je pravidelná sbírka na opravu střechy kostela. Ještě nám chybí 50 tisíc korun.

Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. V 17.00 je nácvik schóly Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

Hledáme nové členy do chrámového sboru Laudámus, zvláště muže. Zkouška sboru je každou středu ve 19.45.

 

Přehled financování generální opravy střechy kostela:

Ministerstvo kultury                            170.000 Kč

Jihomoravský kraj                              130.000 Kč

Město Velké Pavlovice                        200.000 Kč

Římskokatolická farnost                   1.371.439 Kč

K 15. 10. 2010 nám ještě chybí      50.000 Kč

Zpět