Ohlášky: 17. 4. - 1. 5. 2011

21.04.2011 21:44

V úterý 19. dubna bude poslední příležitost k svátosti smíření před velikonocemi od 17.30 do 18.00 a od 18.00 do 19.00 hodin.

V úterý 19. dubna je ve 20.00 na faře v Horních Bojanovicích společenství mladých rodin.

Na Velký pátek a Bílou sobotu je kostel otevřen k adoraci. V pátek od 9 do 18 hodin. V sobotu od 9 do 15 hodin.

V neděli  24. dubna bude Velikonoční sbírka na opravy.

Na Boží hod velikonoční bude po mši svaté žehnání pokrmů.

V sobotu 30. dubna Farnost pojede na pouť do Rakouska.

Odjezd autobusu v 5.00 od kostela. Mše svatá večer nebude.

V neděli 1. května bude mše svatá mimořádně v 8.00. V 10.00 můžete sledovat na TV NOE historickou událost blahořečení papeže Jana Pavla II.

V neděli 1. května bude setkání členů Živého růžence.

Nejpozději do 1.května přineste krabičky s postní almužnou

6. do 8. května bude víkend pro děti a mládež v Těšanech. Můžete se přihlásit do 20. dubna.

V sobotu 14. května bude Ministrantská pouť do Olomouce. Přihlásit se můžete u svého faráře nejpozději do 30. 4. 2011.

Farnost Hustopeče pořádá letní pobyt pro děti od 1.- 8. třídy, od 14. do 20. srpna, cena 2.000 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 30. 4. 2011.

 

Požehnané Velikonoční svátky,

spokojenost v osobním i rodinném životě

vám všem přeje a vyprošuje otec Petr

 

Zpět