Ohlášky: 24. 7. - 7. 8. 2011

23.07.2011 19:11

V neděli 24. července v 10.30 jste všichni srdečně zváni na mši svatou, při které se s Vámi rozloučím. Od 1. 8. 2011 nastupuji do farnosti Deblín a Křoví.

Prosíme muže a ženy o generální úklid kostela před hody. Děkuji předem, že připravíte kostel na slavnost. Muži ve čtvrtek 28. 7. v 17.00. Ženy v sobotu 30. 7. v 8.00.

V neděli 31. července v 9.00 bude sloužit mši svatou pan děkan  P.Mgr. Pavel Kafka, představí nového administrátora farnosti P. ThLic. Marka Kardaczynského, rodáka z Katowic.

V pondělí 1. srpna budu navštěvovat nemocné před hody.

V pátek 5. srpna od 15.00-18.00 příležitost k tiché adoraci. Přede mší svatou ke svátosti smíření před prvním pátkem.

V sobotu 6. srpna ve 12.00 chce přijmout svátost manželství Jitka Mikulicová a Ondřej Brody, oba z Prahy.

V neděli 7. srpna bude při mši svaté pravidelná měsíční sbírka na opravu fasády kostela. Děkuji za vaše dary.

 

Zpět