Ohlášky: 25.7. – 8.8. 2010

24.07.2010 22:52

V pátek 30. července budu obcházet nemocné před hody. Kdo má zájem o návštěvu kněze, ať se přihlásí v sakristii.  

V neděli 1. srpna bude při mši svaté pravidelná sbírka na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

V pátek 6. srpna je od 15 do 18 hodin tichá adorace. Od 17.00 příležitost ke svátosti smíření před hody.

V pátek 13. srpna je pravidelná pouť v Žarošicích. Odjezd autobusu je v 16.15 od kostela. Přihlásit se můžete v sakristii.

V neděli 15. srpna oslavíme Nanebevzetí Panny Marie, patronku našeho kostela. Při slavné mši svaté bude zpívat chrámový sbor Laudámus.

Chci poděkovat všem stárkům a stárkám za úklid kostela. Jsem rád, že zachovali tradici a přišli v hojném počtu. Také děkuji těm, kdo pravidelně uklízí a zdobí kostel květinami. Zvláště bych chtěl poděkovat dvěma mužům, kteří přišli z naší farnosti. Byl to p. Stanislav Kostrhůn a p. Petr Veverka.

  

Oprava střechy kostela

Rozpočet II. etapy opravy        1.921.439 Kč

Ministerstvo kultury                   170.000 Kč

Jihomoravský kraj                     130.000 Kč

Město Velké Pavlovice               200.000 Kč

Římskokatolická farnost          1.042.952 Kč

__________________________________________________                                                     

K 1.8. 2010 nám ještě chybí   378.487 Kč

 

Zpět