Ohlášky: 28. 3. – 4. 4. 2010

27.03.2010 21:58

V úterý bude ještě přede mší svatou příležitost k svátosti smíření před velikonocemi.

 Na Velký pátek a Bílou sobotu je kostel otevřen k adoraci. V pátek od 9 do 18 hodin. V sobotu od 9 do 15 hodin.

Na Boží hod velikonoční bude po mši svaté žehnání pokrmů.

 V neděli 4. 4. při mši svaté bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Požádali jsme o dotace Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj. Rozpočet II. etapy opravy střechy kostela je 1.921.427,- Kč. Z rozpočtu Města Velké Pavlovice jsme dostali 200.000,- Kč.

V sobotu 17. dubna připravuje komunita Emannuel setkání vdov na faře.

V sobotu 24. dubna bude Pouť dětí a mládeže do Olomouce.

 

V neděli 25. dubna přijedou do naší farnosti bohoslovci.

V sobotu 8. května bude Pouť farnosti na sv. Kopeček.

Od 21. do 23. května bude pro děti víkend v Těšanech. Můžete se přihlásit do 5. května.

Na faře si můžete vybrat knihy z pozůstalosti P. Antonína. Střelce. Nejpozději do konce měsíce dubna.

 Svátost manželství přijmou:   17. 4. František Bílek z Šakvic a Jana Herůfková z Velkých Bílovic.

 

Zpět