Ohlášky: 29. 5. - 12. 6. 2011

27.05.2011 08:47

V úterý 31. května bude mimořádně mše svatá v 19.00. Přijďte na poslední zpívanou májovou pobožnost.

V pátek 3. června budu od 9.00 navštěvovat nemocné.

V pátek 3. června bude od 15.00 do 18.00 příležitost k tiché adoraci.

V pátek 3. června bude při mši svaté příprava rodičů a dětí před prvním svatým přijímáním.

V sobotu 4. června bude v kostele v Hustopečích První velká Děckanáda pro děti od 1. do 6. třídy.

V neděli 5. června bude pravidelná měsíční sbírka na opravu kostela. Bude věnována P. Kohoutkovi do Brodu nad Dyjí na opravu střechy kostela.

V pondělí 13. června na pouť do Žarošic odjíždí autobus v 16.15 od kostela.

Svátost manželství přijmou v sobotu 18. června v 12.30 Jiří Novosad a Veronika Tůmová, oba z Brna.

Farnost Hustopeče pořádá letní pobyt pro děti od 1.- 8. třídy, od 14. do 20. srpna, cena 2.000 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 1. 6. 2011.

Farnost Mikulov pořádá letní tábor pro děti od 6 do 15 let, od 10. do 16. července, cena 2.000 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 1. 6. 2011.

Zpět