Ohlášky: 3. 10. – 17. 10. 2010

02.10.2010 23:57

V neděli 3. října je pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Dostal jsem dar 13.000 Kč. Ale ještě chybí 100 tisíc korun. Sbírky na první neděli v měsíci budou pokračovat.

Ve středu 13. října je poslední pouť do Žarošíc. Celebruje P. Marcel Javora. Odjezd autobusu je v 15.15 od kostela. Můžete se přihlásit v sakristii.

24. října je misijní neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie.

Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. V 17.00 je nácvik schóly Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

Hledáme nové členy do chrámového sboru Laudámus, zvláště muže. Zkouška sboru je každou středu ve 20.15.

Výuka náboženství ve školním roce 2010/2011 začne v pondělí 4. října ve třídě 2. A.  

 

Přehled financování generální opravy střechy kostela:

Ministerstvo kultury                             170.000 Kč

Jihomoravský kraj                               130.000 Kč

Město Velké Pavlovice                         200.000 Kč

Římskokatolická farnost                    1.321.439 Kč

____________________________________________                                                  

K 1. 10. 2010 nám ještě chybí      100.000 Kč

Zpět