Ohlášky: 3. 4. - 17. 4. 2011

09.04.2011 18:02

Křížová cesta v době postní:   pátek v 18.00 a neděle v 10.00

Ve sbírce na opravu varhan se vybralo 25.440 Kč. Ještě jsem dostal dar 5.000 Kč. Díky vaší štědrosti jsme peníze na opravu varhan už vybrali. Další pravidelná sbírka bude na Velikonoce v neděli  24. dubna.

V sobotu 14. dubna bude Ministrantská pouť do Olomouce.

V sobotu 16. dubna je Diecézní setkání mládeže v Brně s otcem biskupem Vojtěchem.

V sobotu 16. dubna bude příležitost k svátosti smíření před velikonocemi od 15 do 17 hodin. Jsou pozvaní 3 zpovědníci.

V úterý 19. dubna je ve 20.00 na faře v Horních Bojanovicích společenství mladých rodin.

V sobotu 30. dubna Farnost pojede na pouť do Rakouska.

Od 6. do 8. května bude víkend pro děti a mládež v Těšanech. Můžete se přihlásit do 30. dubna. 

Liturgie postní doby nás vede

k vnitřní duchovní obnově

a vybízí nás k větší soustředěnosti,

sebeovládání, kajícnosti

a smírnému odčiňování hříchů.

 

Zpět