Ohlášky: 30. 5. – 13. 6. 2010

04.06.2010 06:26

V neděli 23. května se vybralo ve sbírce na charitu 14.000,-.

V neděli 30. května v 10.30 je 1. sv. přijímání ve farnosti.

V pátek 4. 6. je od 15 do 18 hodin příležitost k tiché adoraci.

V neděli 6. června v 10 hodin oslavíme svátek Božího Těla. Po mši svaté půjdeme průvodem ke čtyřem oltářům.

V neděli 6. 6. při mši svaté bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Rozpočet je 1.921.427,- Kč.

V pondělí 7. června odjíždím na kněžskou pouť. V případě zaopatření nebo pohřbu volejte Farní úřad Hustopeče. Děkan P. Pavel Kafka: 739389112.

V neděli 13. června je pouť v Žarošicích. Celebruje P. Vojtěch Kodet. Přihlašujte se v sakristii.

V neděli 20. června bude sbírka na bohoslovce.

Svátost manželství chtějí přijmout:

19. 6. Jaroslav Buchta, bytem Němčičky 146 a Jana Trněná, bytem Nová 23, Velké Pavlovice.

Letní tábor pro děti:

  • 1. - 7. 7. v Blansku pro děti od 6 do 13 let. Cena 1.950 Kč.
  • 12. – 17. 7. ve Vysokých Žibřidovicích od 10 let. Cena 700 Kč.
  • 26. 7. - 4. 8. v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic pro děti 6 do 13 let. Cena 1.000 Kč.
  • 1. - 7. 8. v Zubří u Nového Města na Moravě od 6 do 18 let. Cena 1.200 Kč.

 

Zpět