Ohlášky 4.10.-11.10. 2015

04.10.2015 12:21

  1. V pondělí 5.10.2015 od 15:00 hod bude brigáda na faře. Prosím o pomoc všechny, kteří mohou přijít.
  1. V úterý 6.10.2015 od 15:30 hod proběhne na faře úklid. Taktéž prosím o pomoc s úklidem.

  2. V pátek 9.10.2015 nebude ve Velkých Pavlovicích večerní mše svatá, protože děti mají podzimní víkendovku v Těšanech a mši svatou budu sloužit tam v 19:00 hod.

  1. Náboženství:

pro 1. a 2. třídu v úterý 13:15 (od 6. října)

pro 3. až 5. třídu v úterý 14:00 (od 6. října)

pro II. stupeň ZŠ a GYM ve čtvrtek 13:20 (od 1. října)

 

  1. V úterý 13.10.2015 bude pouť do Žarošic s odjezdem v 15:15 hod.
  1. V pátek 16.10.2015 proběhne na faře setkání zájemců o svátost biřmování.
  1. V sobotu 17.10.2015 proběhne v Brně národní eucharistický kongres.

 

 

 

 

Zpět