Ohlášky: 5. 12. – 19. 12. 2010

04.12.2010 13:53

V neděli 5. 12. bude pravidelná sbírka na opravu střechy kostela. Tato sbírka bude darována farnosti Vranov nad Dyjí. Pomozte těm, kteří v pohraničí nemají na opravu kostela.

Od vícero dárců jsem dostal na opravu kostela 14.000,- Kč.

Děkuji všem dárcům, za vaše štědré dary, na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.

Sbírky každou první neděli v měsíci budou pokračovat. Příští rok chceme opravovat v kostele varhany. Další rok fasádu kostela.

V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře na rok 2011 za 60 Kč.

V sakristii jsou k dostání vánoční pohlednice a obrázky za 3 Kč.

V sakristii si můžete objednat mši svatou na příští rok 2011. Každou první neděli v měsíci je společný úmysl.

Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. V 17.00 je nácvik schóly Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

Hledáme nové členy do chrámového sboru Laudámus, zvláště muže. Zkouška sboru je každou středu v 19.00.

V pátek 17. 12. budu obcházet nemocné před vánocemi. Nahlaste je v sakristii.

V sobotu 18. 12. od 15 do 17 bude příležitost k svátosti smíření. Přijedou tři cizí zpovědníci. Využijte zpovědní den k očistění duše před vánocemi.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

Zpět