Ohlášky od 01.04. do 15.04.2011

01.04.2012 08:09
  1. Dnes 1.4.2012 je pravidelná sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.
  2. Tuto neděli 1.4.2012 na faře v Velkých Pavlovicích proběhne sraz vedoucích, kteří organizují víkend v Těšanech. Projednán bude především termín víkendovky. Datum pak bude oznámeno rodičům.
  3. Na Velký pátek a Bílou sobotu je kostel ptevřen k adoraci. V pátek od 9 do 18.00 hodin. V sobotu od 9 do 15 hodin.
  4. Na Boží hod velikonoční bude po mši svaté žehnání pokrmů.

 

At' setkání se Vzkříšeným Kristem naplňuje náš život ve víře v sílu Boží lásky, která vítězí nad smrti, a abychom ji s radostí hlásali světu.

Požehnané Velikonoční svátky vám přeje

farář  o. Marek

Zpět