Ohlášky od 12.04. do 26.04. 2015

12.04.2015 20:19
  1. V neděli 19. dubna bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.

I my se můžeme podílet na opravě našeho kostela.V první řadě modlitbou za zdárný průběh prací. A kdo může a chce, tak i finančním darem.

Peníze jsou uloženy na farní podúčet 19-1381746379/0800, který byl zřízen pouze na financování oprav kostela. V případě potřeby vám vystavím "Potvrzení o přijetí daru" pro snížení daně z příjmu.

Nebo přímo "Darovací smlouvu", která vám právně zaručí, že vaše prostředky budou použity na fasádu našeho kostela.

Zdárná oprava kostela je naším společným zájmem!
Všem, kteří už přispěli moc dekuji, a v každodenních modlitbách vyprošuji požehnání pro opravu i vám!

  1. V pátek 17. dubna na faře v 19.00 hodin bude spolčo pro mládež.
  1. V pátek 29. května 2015 proběhne v našem kostele ''NOC KOSTELŮ''. Všichni, kdo by se chtěli zapojit do příprav, a byli ochotni jakkoliv pomoci na této akci, jsou srdečně zváni na druhou organizační schůzku k přípravě ''Noci kostelů'' v naší farnosti. Schůzka se bude konat v čtvrtek 16. dubna v 19.00 hodin na faře.
  1. U pokřtěných snoubenců se ohlášky budou konat formou oznámení, že Martin ŠT'AVÍK z Velkých Pavlovic a Oksana SLAVYČ z Boberky - Ukraina si udělí dne v 26.04.2015 svátostné manželství v katedrale Nanebevzetí Panny Marie ve LVOVĚ - UKRAINA. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou

a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět