Ohlášky od 13.05. do 27.05.2012

12.05.2012 21:23

1. Dnes v neděli 13.5. je Panny Marie Fatimské a také Svátek Matek. Všem maminkám přeji hodně zdraví, Božího požehnaní a všechno dobré!

2. V neděli 6. května se na fasádu kostela  vybralo 13.730 Kč. Pán Bůh zaplat' za Vaše dary!

3. Dnes 13. května je mariánská pouť do Žarošic. Odjezd autobusu bude v 16.15 hodin od kostela ve Velkých Pavlovicích:             

  • 18:30  modlitba svatého růžence
  • 19:00  mše svatá a světelný průvod (hlavní celebrant - opat Marian Rudolf Kosík)

4.  V úterý 15. května  bude na faře ve Velkých Pavlovicích v 16 hodin příprava dospělých na křest.

5.  V úterý 15. května je po mši svaté  příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání.

6. Od 18.-20. května bude pro děti víkend v Těšanech. Tématem letošního víkendu v Těšanech je „Ježíš Kristus.“

                     

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

farář  o. Marek

Zpět