Ohlášky od 14.10. do 28.10. 2012

14.10.2012 08:14

1.  V neděli 7. října se vybralo na fasádu našeho kostela 12.647 Kč. Pán Bůh zaplat' za vaše dary!

2.  21. října je misijní neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie.

3.  Každou neděli je v 10.00 hodin modlitba růžence. Vedou stavy: ženy, muži, rodiny, mládež a děti.

4.  V sakristii jsou již k dostání kalendáře na rok 2013 a vánoční pohlednice.

 

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět