Ohlášky od 14.4. do 28.4.2013

14.04.2013 09:27
  1. V sobotu 20. dubna v kostele v 10.00 hodin bude setkání ministrantů.
  2. V sobotu 20. dubna na faře ve 20.00 hodin bude příprava snoubenců.
  3. V sobotu 27. dubna ve 12.00 hodin bude v kostele svadba: MARTINA KULASOVÁ  a  JIŘÍ KOSÍK.
  4. Můžete se přihlásit v sakrystii na POUŤ DO SEVERNÍCH ČECH. (Středa 8. května 2013 - svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí).
  5. 17. až 19. května proběhne víkend v Těšanech. Všichni, kdo máte zájem, tak se přihlašte. Přihlášky získáte v sakristii nebo  na internetových stránkách farnosti  nebo Velkých Pavlovic. Vyplněné přihlášky odevzdejte mně s penězi. Těší se na vás všichni vedoucí!
  6. V pátek 24. května 2013 bude v naši farnosti NOC  KOSTELŮ. Připraven je bohatý program.

Děkuji všem farníkům za jakoukoliv pomoc v kostele i na faře, za všechny modlitby a i za podporu, které se mi od Vás dostává. Velice si toho vážím. Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli připravit velikonoční obřady: ministrantům, kostelníkům, lektorům, sboru „Laudamus“, schole, varhaníkům, za přípravu pašijí, dětem za hrkání, všem za úklid a slavnostní výzdobu kostela, za praní liturgického prádla  pro kněze i ministranty a za jakoukoli další pomoc. Jsem z Vaší strany otevřen jakékoliv iniciativě, nápadu i pomoci a proto se na mě můžete kdykoliv obrátit.

                                                   

Přeji Vám pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět