Ohlášky od 15.12. do 29.12.2013 aktual

24.12.2013 20:21

V úterý 24. prosince bude mše svatá ve 22.00 hodiny z Narození Páně.

Slavnost Narození Páně 25. prosince a slavnost Panny Marie Matki Boží 1. ledna jsou zasvěcené svátky a zavazují nás k účasti na mší svaté pod těžkým hříchem.

Schóla Boží děcka z Velkých Pavlovic Vás srdečně zve na Vánoční hudební představení které se bude konat ve čtvrtek 26. prosince 2013 v 17.00 hodin na svátek Sv. Štěpána v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.  

Ve Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 10.30 hodin bude tradiční svatoštěpánská mše sv. s hudebním doprovodem dětské dechovky při ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením Mgr . Zbyňka Bílka a s vystoupením dívčího pěveckého sboru pod vedením Květoslavy Jarošové a Mileny Karberové.

V sakristii jsou k dostání kalendáře na rok 2014

Na svátek sv. Silvestra 31. prosince v úterý bude mše svatá v 18.00 hodin na poděkovaní s prosbou o Boží ochranu a pomoc do Nového roku 2014.

 

DĚKUJI  VŠEM, KTEŘÍ  SE  JAKÝMKOLIV  ZPŮSOBEM  PODÍLELI  NA  PŘÍPRAVĚ VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB.

PÁN  BŮH  ZAPLAT'  ZA  VAŠI SLUŽBU!

 

Přeji Vám radostné Vánoce

prožité s narozeným Ježíšem

i požehnanou cestu příštím rokem 2014

 

                    Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěkné a požehnané svátky!

                                                                      

                                                           P. Marek - farář

Zpět