Ohlášky od 15.12. do 29.12. 2013

15.12.2013 08:33

Rorátní mše, jsou sloužene v úterý a pátek v 18.00 hodin. Podle tradice se na tuto mši nosí rozsvícené lucerničky a lampiony. Kdo má, ať přinese.Téma pro letošní rok je: Poklady nebeské - tolik maš, kolik dáš.

Ve čtvrtek 19. prosince v 9.00 hodin budu navštěvovat nemocné osoby před vánocemi. Nahlaste je prosim v sakristii.

Ve  čtvrtek 19. prosince v 9.00 hodin budou strojit stromky a dělat vánoční výzdoba v kostele. Prosím přijd'te pomoci.       

V sobotu 21. prosince od 15.00 do 17.30 bude přiležitost k svatosti smíření. Přijedou cizí spovědníci.

V sakristii jsou k dostání kalendáře na rok 2014 a vánoční pohlednice.

V sakristii si mužete objednat mší svatou na příští rok 2014. Každou první neděli bude mše svatá na společny úmysl.

 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce      mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my…

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál.Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách…

 
   

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou a požehnanou neděli!

                                                                        P. Marek - farář

Zpět