Ohlášky od 15.2. do 1.3. 2015

14.02.2015 19:41

  1. V nědeli 22. února bude sbírka ,,Haléř sv. Petra''. Prostředky sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlikům a dalšim lidem v nouzi.

  2. 27.-28. února v pátek a sobotu 2015 proběhne v naše farnosti postní duchovní obnova na téma: '' MŠE SVATÁ- OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA'', kterou provází Mg. Ing. Adolf Jiří PLESKAČ moravský řeckokatolický duchovní, fytoterapeut a podnikatel. Patří mezy vyhledávané zpovědníky.

  3. Od března 2015 budou zahájeny práce na opravě fasády kostela ve Velkých Pavlovicích. Stavební práce bude realizovat stavební firma Plus s.r.o z Hodonína. Z dotace Jihomoravského kraje jsme získali na rok 2015, 200 tisíc korun.

  4. V pátek 29. května 2015 proběhne v našem kostele ''Noc kostelů''. Všichni, kdo by se chtěli zapojit do příprav a byli ochotni jakkoliv pomoci na této akci, jsou srdečně zváni na první organizační schůzku k přípravě Noci kostelů v naší farnosti. Schůzka se bude konat v pátek 20. února v 19:00 hodin na faře.

Konkrétní kroky v postní době,
aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:

Modlitba

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět.
Několik tipů:
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření...
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.

Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti


Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

 

 

 

Zpět