Ohlášky od 18.3. do 1.4.2012

18.03.2012 08:15

Křížová cesta v době postní:

Pátek v 17.30 hod
Neděle v 10.00 hod
stavy: (ženy, muži, rodiny, děti, mládež)

 

  1. V pátek 23 března bude ve 20.00 hod. na faře ve Velkých Pavlovicích společenství  rodin.
  2. 23 března v pátek P. Petr Balát, který byl v naší farnosti na bohoslovecké praxi bude mít novokněžské požehnání.
  3. V nedělí 25 března při mši svaté v 10.30 bude křest jednoho dítěte - Jakub Ruprecht.
  4. Ve čtvrtek 29 března od 9.00 navštěvuji nemocné před velikonocemi.
  5. V sobotu 31 března bude příležitost k svátosti smíření před velikonocemi od 16.00 do 17.30. Jsou pozvání, cizí zpovědníci.
  6. V sakristii jsou k dostání velikonoční pohlednice.

 

Děkuji farníkům za dary, a přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

farář  o. Marek

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými.                        

              

Zpět