Ohlášky od 19.08. do 2.09.2012

19.08.2012 10:03

1. Dnes v neděli 19. srpna v 7.30h oslavíme Nanebevzetí Panny Marie, patronku našeho kostela. Při slavné mši svaté bude zpívat chrámový sbor Laudamus. Dnes je hodova sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.

2. V pátek  24. srpna je od 15.00 do 18.00 hodin tichá adorace.

3. Přihlaste své děti do výuky náboženství ve školnim roce 2012/2013, nejpozději do 31.08.2012. Přihlašky jsou v sakrystii.

 

Milí farníci,

děkuji všem, kteří se zúčastnili úklidu kostela a jeho okolí a všem, ženám které kostel opravdu pěkně a vkusně vyzdobili květinami.

Děkuji  mužům, stárkům, ženám, stárkám.

Dále pak Pán Bůh zaplať sboru Laudamus a dalším spěvákům, kteří dnešní liturgii doprovodili svým zpěvem, kostelníkům, ministrantům a v neposlední řadě všem krojovaným.

A nesmím také nakonec zapomenout poděkovat vám všem ostatním  – mým farníkům. Děkuji Vám za jakoukoli pomoc, podporu, za jakýkoliv finanční dar  na opravy našeho kostela a pro naši farnost a také hlavně za všechny modlitby.

Ujišťuji Vás také o své modlitbě za Vás a chci Vás ujistit, že se na mě můžete kdykoli obrátit se svými starostmi, problémy, ale i radostmi.

Pán Bůh zaplať Vám kteří se jakkoliv přičinili ku slávě Boží aby byl náš kostel pěkný na hody.

Všem Pán Bůh zaplať!

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!

farář  o. Marek

Zpět