Ohlášky od 20.10. do 3.11.2013

19.10.2013 13:26
  1. Dnes 20. října je Misijní Neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie.
  2. Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové, proto povzbuzuji k modlitbě svatého růžence, jak v našich rodinách, tak přede mší svatou. Každou neděli října v 10 hodin modleme se svatý růženec. Vedou stavy: ženy, muži, rodiny, mladež a děti.
  3. V pátek 25. října 2013 při dětské mši svaté v 18.00 hodin se nám představí děti, které se připravují k Prvnímu sv. příjímání. Srdečně zveme i jejich rodiče.
  4. V sobotu 26. října v 18. 00 hodin bude svatohubertská mše svatá.
  5. V sakristii si můžete objednat mši svatou na příští rok 2014. Každou první neděli v měsíci bude mše svatá na společný úmysl.
  6. V sakristii jsou k dostání kalendáře na rok 2014 a vánoční pohlednice.
  7. Každý pátek v 18.00 hodin je mše svatá pro děti. Od 17.00 je nácvik scholy „Boží děcka'', která hraje a zpívá při mši svaté.

 

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela

a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět