Ohlášky od 20.4. do 4.5. 2014

20.04.2014 10:28
  1. 23. až 25. května  2014 proběhne víkend v Těšanech. Vic informací na strankach farnosti.
  2. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě velikonočních bohoslužeb. Pán Bůh zaplat' za vaši službu!

Ať setkání se Vzkříšeným Kristem přinese do srdce radost, pokoj a víru a stane se začátkem nového života.

Radostné, požehnané velikonoční svátky

Vám přeje 

P. Marek - farář


 

 

 

 

 

 

                  

 

Zpět