Ohlášky od 21.12. do 4.1. 2015

21.12.2014 06:32
  1. Děkuji Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě Vánočních svátků! Pán Bůh zaplat' za Vaši službu!

  2. V neděli 4. ledna bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích. Od března 2015 budou zahájeny práce na opravě fasády kostela ve Velkých Pavlovicích. Stavební práce bude realizovat stavební firma Plus s.r.o z Hodonína. Z dotace Jihomoravského kraje jsme získali na rok 2015, 200 tisíc korun.

  3. Ve středu 7. ledna na faře v 19.30 hodin bude měsiční setkání ctitelů Panny Marie.

  4. V neděli 8. ledna v kostele po mši svate bude setkání ministrantů.

  5. V sakristii si můžete objednat mši svatou na příští rok 2015. Každouprvní neděli v měsíci bude mše svatá na společný úmysl.

 

Mše svaté na Vánoční svátky:

  • Štědrý den 24.12.               22.00   Rybova Česká mše vánoční
  • Narozeni Páně 25.12.          10.30   Rybova Česká mše vánoční
  • Svátek sv. Štěpána 26.12  10.30    hudební doprovod scholy Boží děcka

při bohoslužbě o Štědrém večeru a na Boží hod vánoční bude zpívána .

Přeji vám milostiplné prožití narozenin našeho Spasitele a požehnaný nový rok 2015
Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

                                 

Zpět