Ohlášky od 22.1. do 5.2. 2012

21.01.2012 13:31

1. V neděli 22. ledna ve 14.00 h. bude u Kaderků pohoštění pro koledníky a vedoucí skupin, kteří chodili na Tříkrálovou sbirku. Jste všichni sedečně zváni.

2.  V pondělí v 9.00 hod se bude uklízet Betlém a vánoční výzdoba v kostele.

3. Ve čtvrtek 26. ledna ve 20.00 hodin na faře ve Velkých Pavlovicích bude setkání farní rady.

4. V nědeli 29. ledna bude při mši svaté v 10.30 křest děti: Jaroslav Metoděj Kašpárek a Sára Ludmila Laurenčíková.

5. Ve čtvrtek 2. února budu od 9.00 navštěvovat nemocné. Nahlaste je prosím v sakristii.

6.  V pátek 3 února bude příležitost k tiché adoraci od 15 do 18 hod, před mší svatou příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté budu udělovat jednotlivě svatoblažejské požehnání a taky bude společná adorace prvního pátku.

6. Hromniční pouť matek ve Šternberku je v sobotu 4 února 2012. Bližší informace u p. Anny Šlancarové tel.776585021, příhlášky do 27.1. 2012

7.  V neděli 5. února bude pravidelná sbírka na opravu fasády kostela.

8. Každý pátek je mše svatá zvláště pro děti. Od 17.00 je nácvik scholy Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

 

Statistika roku 2011
                   

farnost křest přiímání svatba pohřeb
Velké Pavlovice 10 8 6 18
Němčičky 4 - - 4
Horní Bojanovice 2 - - 4
CELKEM 16 8 6 26

         

Přeji Vám pěknou a požehnanou neděli!

farář  o. Marek
 

Zpět