Ohlášky od 24.05. do 7.06. 2015

23.05.2015 21:55

  1. V neděli 24.května je sbírka na charitativní účely.
  1. V pátek 29. května 2015 proběhne v našem kostele ''NOC KOSTELŮ''.
  1. Ve středu 3.června na faře v 19.30 hodin bude měsíční setkání ctitelů Panny Marie.
  1. V pátek 5.června po mši svaté bude adorace prvního pátku.
  1. V pátek 5.června na faře v 19.00 hodin bude spolčo pro mládež.
  1. V neděli 7.června bude sbírka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicích.
  1. I my se můžeme podílet na opravě našeho kostela.V první řadě modlitbou za zdárný průběh prací. A kdo může a chce, tak i finančním darem.Peníze jsou uloženy na farní podúčet 19-1381746379/0800, který byl zřízen pouze na financování oprav kostela. V případě potřeby vám vystavím "Potvrzení o přijetí daru" pro snížení daně z příjmu. Nebo přímo "Darovací smlouvu", která vám právně zaručí, že vaše prostředky budou použity na fasádu našeho kostela.

Zdárná oprava kostela je naším společným zájmem!
Všem, kteří už přispěli moc dekuji, a v každodenních modlitbách vyprošuji požehnání pro opravu i vám!

  1. U pokřtěných snoubenců se ohlášky budou konat formou oznámení, že svátostné manželství si udělí 6.6.2015 Petra Mokrá a Pavel Kollár, 27.06.2015 Silvie Kozderková a Wolfgang Diesner a 8.8.2015 Šárka Hlávková a Josef Fiala. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Děkuji vám za vaše dary, úklid a výzdobu kostela a přeji pěknou a požehnanou neděli!

P. Marek - farář

Zpět