Ohlášky od 25.11. do 9.12. 2012

25.11.2012 14:09
  1. V neděli 2.12. bude pravidelná sbirka na fasádu kostela ve Velkých Pavlovicich.

  2. Letošní advent nabídne v naše farnosti možnost účastnit se rorátní mše, která bude sloužena v úterý a pátek v 18.00 hodin.  Podle tradice se na tuto mši nosí rozsvícené lucerničky a lampiony. Kdo má, ať přinese.

  3. Ve středu 5.12. bude na faře v 19.30 hodin měsíčni setkaní ctitelů Panny Marie.

  4. V pátek 7.12. po mši svaté bude adorace prvního pátku.

  5. V sobotu 8.12. bude ve 13.30 hodin křest Filipa HEJLA.

  6. Každý pátek je mše svatá pro děti. Od 17.00 hodin je nácvik scholy Boží děcka, která hraje a zpívá při mši svaté.

  7. V sakristii jsou k dostání na Adwent: ,,Průvodce adventem¨, kalendáře na rok 2013 a vánoční pohlednice.

K adventní době neodmyslitelně patří také rorátní mše svaté. Čím jsou tak specifické?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelech. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici. Ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.

 

Přeji vám pěknou a požehnanou neděli!       

P. Marek - farář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Zpět